Objectbewaking & receptiediensten

Objectbewaking

Storingen, diefstal, overlast, poging tot inbraak, brandstichting en vernielingen: allemaal aspecten die kunnen plaatsvinden binnen uw organisatie. Wij verzorgen voor u de juiste preventieve maatregelen bij u op locatie.

Met objectbeveiliging bedoelen wij het beveiligen van uw kantoor of bedrijfspand en uw personeel onder en buiten werktijden. In de functie van objectbewaking houden wij toezicht en controleren wij de veiligheidsaspecten van het gebouw. Hierin verrichten wij toegang- en uitgangscontroles uit op zowel personen als goederen om calamiteiten en onregelmatigheden te rapporteren. Alles gaat volgens veiligheidsnormen en noodplannen zodat u geen kopzorgen heeft omtrent beveiliging. Uw gehele organisatie kan zich bezig houden met de primaire taken terwijl wij uw beveiliging ontzorgen.

Wij vinden goede communicatie zeer belangrijk in onze samenwerking. Hierin maken we duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en heeft u voor onze dienstverlening maar één aanspreekpunt. Hierdoor voorkomen we miscommunicatie en worden de verantwoordelijkheden niet doorgeschoven.

Receptiediensten

Steeds meer klanten maken de combinatie tussen een openingsronde of een brand- en sluitronde met een receptiedienst of objectbeveiliging. Zo kunt u ervoor kiezen de beveiliger om 17:00 uur achter de receptie te laten beginnen. Uw receptioniste kan dan naar huis en er wordt door onze beveiliger toezicht gehouden tot een vooraf afgesproken tijd. Daarna loopt de beveiliger zijn/haar ronde en sluit het hele pand af.

Voordelen

  • Handhaven van openbare orde en rust
  • Ontzorgen van open en afsluiten van uw pand
  • Maatwerkoplossingen naar uw veiligheidsbehoefte;
  • Verminderd risico op inbraak
  • Professioneel beveiligd

Contact

Dillenburgstraat 27c
5652 AM Eindhoven
Nederland

040-3041090
Mail: info@2watchbv.nl

Liever mailen?
Contact

Bedrijfsfolder